.
 

Sewaan Premis

Borang Pemohonan Sewaan Premis Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia

 

1. Sila muat turun borang pemohonan dan cetak borang dibawah:
- Muat Turun Borang Pemohonan Sewaan Premis (PDF)
2. Borang yang lengkap diisi serta lampiran-lampiran yang berkenaan hendaklah dihantar ke Unit Pentadbiran (Pengurusan Aset), Bahagian Khidmat Pengurusan, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Kompleks Kraf Kuala Lumpur, Seksyen 63, 50450 Kuala Lumpur.

Kraftangan Tag Cloud

Undian Kraftangan

Adakah anda berpuashati dengan Laman Web Kraftangan?