• Utama
  • Perkhidmatan
  • Program Pembangunan
  • Program Base (Becoming a Succesful Entrepreneur)

Program Base (Becoming a Succesful Entrepreneur)

Membangunkan usahawan dalam aktiviti pengeluaran dan memberi latihan serta bimbingan bagi meningkatkan kemahiran dalam aktiviti pengeluaran produk  dan pengurusan perniagaan. Sub aktiviti yang akan dilaksanakan adalah:

i. Kemahiran Teknikal

Memberi latihan dan bimbingan teknikal kepada usahawan kraf untuk meningkatkan kemahiran dalam proses pengeluaran produk baru

ii. SEED- Softskill Enhancing Entreprenuerial Development

Memberi latihan dan bimbingan kepada usahawan kraf untuk meningkatkan kemahiran softskill dalam pengurusan perniagaan, kemahiran komunikasi, rundingan, pemasaran dan khidmat nasihat.

iii. Insentif Komuniti

Insentif ini merangkumi insentif pengeluaran dan perniagaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran, perniagaan dan pemasaran agar usahawan dapat memasarkan produk dan mampu berdaya saing

iv. Projek Penggalakan Pengeluaran Produk Kraf

Merupakan insentif pengeluaran yang melibatkan penghasilan produk secara pukal, bagi bimbingan berkaitan proses pengeluaran dan teknikal produk secara lebih berkesan.

Facebook
Twitter
Instagram
Kod QR
RSS
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.