.
 

Client’s Charter Achievement

* Menyediakan 3,000 rekaan produk baru setahun.

 

BULAN BIDANG KRAF JUMLAH PERATUSAN %
TEKSTIL HASIL RIMBA SERAMIK UKIRAN BATU LOGAM ANEKA KRAF KRISTAL
Januari 212 178 61 0 23 6 0 481 16.03
Februari 248 97 42 0 28 7 2 424 14.13
Mac 155 149 28 0 23 1 2 358 11.93
April 116 86 25 0 17 0 7 251 8.37
Mei 104 126 55 0 5 4 0 294 9.80
Jun 97  57 9 0 14  8 0  185 6.17
Julai 168  60 78  0  28 4 0 338  11.27
Ogos  226  70 39 0  18 5 0 358 11.93
September
Oktober
November
Disember
JUMLAH KESELURUHAN 835 636 211 0 96 18 11 1808 60.27

 

* Menyediakan program promosi di peringkat domestik dan antarabangsa sebanyak 150 kali setahun.

 

BULAN PROGRAM PROMOSI JUMLAH
DOMESTIK ANTARABANGSA
Januari 10 0 10
Februari 22 1 23
Mac 25 0 25
April 25 0 25
Mei 59 3 62
Jun  9 - 9
Julai  91 3 94
Ogos  27 4 31
September
Oktober
November
Disember
JUMLAH KESELURUHAN 268 11 279

 

* Menyediakan tenaga terlatih baru seramai 50 orang di peringkat Sijil dan 100 orang di peringkat Diploma setahun.

 

BULAN PERINGKAT JUMLAH PERATUSAN %
SIJIL DIPLOMA
Januari Bilangan pelajar yang akan tamat hanya akan diketahui selepas tamat Konvokesyen pada bulan November
Februari
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember
JUMLAH KESELURUHAN

 

* Mengadakan latihan kemahiran kraf jangka pendek kepada 1,000 orang tenaga kerja setahun.

 

BULAN BILANGAN TENAGA KERJA YANG MENGIKUTI LATIHAN KEMAHIRAN KRAF JANGKA PENDEK JUMLAH PERATUSAN %
LATIHAN JANGKA PENDEK BIMBINGAN TEKNIKAL
Januari 0 7 7 0.70
Februari 18 17 35 3.50
Mac 0 0 0 0
April 21 6 27 2.70
Mei 4 60 64 6.40
Jun  11 88  99  9.90
Julai  3  0  3  0.3
Ogos
September
Oktober
November
Disember
JUMLAH KESELURUHAN 57 178 235 23.5

 

* Memberi maklum balas kepada permohonan insentif usahawan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

BULAN BILANGAN MAKLUM BALAS YANG DIHANTAR JUMLAH PERATUSAN %
DALAM TEMPOH 15 HARI DALAM TEMPOH 30 HARI
Januari 0 0 0 0
Februari 0 0 0 0
Mac 0 0 0 0
April 0 0 0 0
Mei 0 0 0 0
Jun 0 0 0  0
Julai  0 0 0 0
Ogos  0 0 0 0
September
Oktober
November
Disember
JUMLAH KESELURUHAN 0 0 0 0

 

* Mengeluarkan perakuan penerimaan aduan awam dalam tempoh 24 jam dan memberi jawapan maklum balas dalam tempoh 72 jam hari bekerja.

 

BULAN AKUAN PENERIMAAN ADUAN DALAM TEMPOH 24 JAM BILANGAN MAKLUM BALAS YANG DIKELUARKAN DALAM TEMPOH 72 JAM HARI BEKERJA JUMLAH KESELURUHAN PERATUSAN %
Januari 1 1 1 100
Februari 0 0 0 0
Mac 0 0 0 0
April 0 0 0 0
Mei 0 0 0 0
Jun 0 0 0 0
Julai  0 0 0 0
Ogos  0 0 0 0
September  0 0 0 0
Oktober
November
Disember
JUMLAH KESELURUHAN 1 1 1 0

 

* Menjelaskan tuntutan pembayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen tuntutan yang lengkap.

 

BULAN BILANGAN BIL YANG TELAH DIPROSES JUMLAH PERATUSAN %
DALAM TEMPOH 14 HARI MELEBIHI TEMPOH 14 HARI
Januari 254 - 254 100
Februari 243 - 243 100
Mac 308 - 308 100
April 450 - 450 100
Mei 286 - 286 100
Jun 218 -  218 100
Julai  241 -  241 100
Ogos 207 -  207 100
September 243 -  243 100
Oktober
November
Disember
JUMLAH KESELURUHAN 2,450 0 2,450 100

Kraftangan Tag Cloud

Undian Kraftangan

Adakah anda berpuashati dengan Laman Web Kraftangan?