Borang e-Maklumbalas

Sila masukkan No Rujukan / No Tiket

Panduan e-Maklumbalas

e-maklum balas ini disediakan bagi tujuan memudahkan orang awam untuk mengirim sebarang maklumbalas atau pertanyaan yang berkaitan dengan perkhidmatan kami.

Sila pastikan anda memasukkan semua maklumat yang diperlukan pada borang yang disediakan bagi memudahkan anda mendapatkan jawapan semula dari pihak kami.

Anda bakal menerima Nombor Tiket Maklumbalas sebaik sahaja anda berjaya mengirimkan maklumbalas anda. Sila gunakan nombor tiket tersebut bagi tujuan rujukan semakan jawapan dari pihak kami.

Jawapan kami juga bakal dikirimkan terus ke E-mel anda. Oleh itu sila pastikan E-mel anda adalah tepat.